klik op de afbeelding om ze te vergroten


Nova Botanica - verzinkenKwaliteitsnorm van Nova Botanica - 10 jaar garantie

De tuinconstructies van Nova Botanica zijn ontworpen met basisgedachte van een stevige, duurzame basis te creëren voor de flora, maar ook voor een esthetische meerwaarde te geven aan elke tuin. De omgeving waar de tuinconstructies komen te staan is voor elk materiaal zeer vijandig. Afwisselend worden dergelijke constructies blootgesteld aan water, wind, vorst en zonneschijn. Zeker niet te onderschatten is het gewicht van planten en het wurgend karakter die veel van deze planten hebben. Om deze vernietigende factoren te overwinnen dient aan meerdere eisen te worden voldaan.

Stevige constructie

De constructies van Nova Botanica bestaan uit dikwandige staalprofielen die zo verwerkt worden dat zij elkaar verstevigen en een solide geheel vormen. De plaats van elke gelaste verbinding wordt zo gekozen dat geen enkel profiel kan kromtrekken onder invloed van bovengenoemde factoren zonder afbreuk te doen aan het esthetische aspect.

Verdoorgedreven oppervlaktebehandelingen

Verzinken
De serie oppervlaktebehandelingen begint bij thermisch verzinken, ook wel (foutief) galvaniseren genoemd. Het verzinken bestaat uit enkele stappen. Het te verzinken stuk gaat in meerdere baden vooraleer het in het hete zinkbad terecht komt. Het artikel wordt dus volledig ondergedompeld in vloeibare zink bij een temperatuur van om en bij de 400°C. De buizen stromen vol met zink en laten ook daar, aan de binnenkant dus, een beschermende laag zink achter. Links kunt u klikken op een schematische voorstelling van het verzinkingsproces. Ook kunt u klikken op een diagram dat de levensduur van de zinklaag in kaart brengt. U merkt op dat het verschil in levensduur mede geografisch bepaald wordt. In kuststreken en in de omgeving van zware industrie verdwijnt de zinklaag sneller dan elders. Ondanks een minder gunstige geografische ligging blijft de levensduur van een verzinkt oppervlak indrukwekkend. De blauwe zone van het diagram (rechtsboven) slaat uitsluitend op de zinklaag, de lichtbruine zone (linksonder) uitsluitend op de poedercoatlaag (zie hieronder) en de beige zone (rechtsonder) op de combinatie van verzinken en poedercoaten.

Poedercoaten
Na het verzinken worden de stukken een tweetal weken opzij gelegd om "uit te dampen", een vaak vergeten stap die nadelig kan zijn voor verdere oppervlaktebehandeling. Na het 'uitdampen" worden de stukken licht opgeruwd en schoongemaakt met detergenten. Vervolgens krijgt het te poedercoaten stuk een negatieve elektrische lading en gaat het de spuitcabine in. Positief geladen poeder wordt op het stuk gespoten, wat elektrostatisch wordt aangetrokken door het negatief geladen stuk. Zo kunnen moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijker bereikt worden dan met andere technieken zoals natlakken.
Het stuk wordt vervolgens -uiteraard nog steeds negatief geladen zodat het poeder eraan blijft hangen- in een oven geplaatst. Bij een temperatuur van zo'n 140°C smelt het poeder en vormt het een dikke, sterke en behoorlijk krasvaste laag. Na afkoeling is het stuk meteen klaar om verpakt te worden. Dit poedercoatprocédé wordt vervolgens herhaald met een ander poeder. De eerste laag is een polyesterlaag om een goede hechting op het verzinkt oppervlak te garanderen, de tweede laag is een epoxylaag welke de eigenlijke kleur toont.

Nacontrole
Door middel van een niet-destructieve laagdiktemeter wordt de laagdikte van de zinklaag en poedercoatlagen op verschillende plaatsen gemeten. De minimum laagdikte van de zink bedraagt 70 µm, de minimum laagdikte van de poedercoatlagen samen 130 µm.
Tijdens het meten van de laagdikte wordt ook een visuele controle uitgevoerd.

Door deze normen te respecteren bieden wij zonder enige twijfel van onstwege 10 jaar garantie op onze tuinconstructies.